Vertrouwen in de financiële markten

Voor de één draaien de financiële markten om het ontvangen van het salaris, het betalen van de dagelijkse boodschappen of het sparen voor een goed pensioen. Voor de ander gaat het om een lening voor een nieuw huis, bedrijf of begrotingstekort. Voor iedereen geldt dat de financiële markten aan de basis staan van onze economie. Zonder vertrouwen in de financiële markten zal nieuwe groei daarom lastig worden. 

  • In Europa houden zwakke banken en overheden elkaar in een financiële houtgreep. Als de een omvalt, dan de ander ook. We moeten deze twee uit elkaar trekken. Daar is een Europese bankenunie voor nodig. Hiermee zorgen we voor streng toezicht op alle banken, laten we banken opdraaien voor hun eigen problemen, stimuleren we concurrentie en beschermen we consumenten en belastingbetalers. Het moet wel één bankenunie zijn zonder nationale regelingen of uitzonderingen. Want een unie zonder eenheid is onvoldoende om het vertrouwen terug te winnen.
  • Te veel landen zijn niet bereid in alle openheid de zwakte van hun banken te erkennen. Hiermee snijden zij zichzelf in de vingers. De zwakke banken missen namelijk de slagkracht om de economie aan te jagen. Deze ‘zombiebanken’ trekken kapitaal aan om weer tot leven te komen of verdwijnen. Op korte termijn doet dit misschien pijn, maar op lange termijn is het beter voor de economie. Een bank met meer kapitaal kan immers risico’s spreiden en dus meer uitlenen aan consumenten en ondernemers.
  • Ongezonde overheidsfinanciën tonen op pijnlijke wijze de gebreken van de euro aan. De euro is en blijft voor D66 het fundament onder groei en welvaart, maar die gebreken moeten we wel direct aanpakken om het vertrouwen in de euro te verankeren. Geen politieke gekonkel, maar strenge naleving van harde afspraken over binnen welke grenzen landen tekorten en schulden moeten brengen en hoe economische groei bevorderd kan worden (Stabiliteit en Groeipact ). Het is immers in ons eigen belang dat alle landen waarmee wij de euro delen hun overheidsfinanciën duurzaam op orde hebben.

Bekijk ook: