Vertrouwen in nieuwe economische groei

Als de rust op de financiële markten is hersteld, dan kan nieuwe economische groei beginnen. Met het oog op de jeugdwerkloosheid, kunnen we daar niet snel genoeg aan beginnen. We kunnen ons immers geen verloren generatie veroorloven. Ik sta met D66 voor groene groei en wil daarbij ondernemers de ruimte geven. Dat levert direct werk en welvaart op. Ik kies voor een moderne begroting, waarin wij consequent kiezen voor de toekomst: topuniversiteiten, innovatie en start-ups.

  • Europa helpt de economie en werkgelegenheid vooruit door ondernemers de ruimte te geven, regeldrukte te verminderen en barrières weg te halen. Al anderhalf miljoen Nederlanders danken hun baan aan de export naar EU-landen. Dat kunnen er nog veel meer worden. De interne markt biedt echt kansen genoeg! Ik wil bijvoorbeeld een vrije markt voor diensten en e-commerce, en grensoverschrijdend vervoer echt vrij maken. Met een horizonbepaling voor nieuwe regels dwingt Europa zichzelf om regelmatig te bepalen of we al die regels nog wel nodig hebben. Door het garanderen van de rechten van consumenten in een open Europese markt beschermen we bovendien de consument én bevorderen we de handel.
  • Investeren in de toekomst van mensen, niet in de economie van gisteren. Dat is de beste manier om Nederland en Europa uit de crisis te halen. De begroting moet daarom op de schop. Stoppen met de ‘communistische’ 7-jaarsbegroting en het mes in landbouwsubsidies en regiofondsen. Europa moet juist meer investeren in grenzeloos goed onderwijs en onderzoek, en innovatie gekoppeld aan de maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw. Zo bouwt Europa aan de toekomst.
  • Zoals vandaag de dag het MKB de banenmotor van onze economie is, zal ook de economie van morgen komen van jonge innovatieve ondernemers. Innovatie is overigens van alle tijden. Onze voorouders in de Gouden Eeuw brachten al belangrijke innovaties voort, zoals de Amsterdamse beurs. Investeren in innovatie is dan ook investeren in de kansen van Europa. Kleine bedrijven moeten meer toegang krijgen tot R&D fondsen, microkredieten en investeerders van over de grens. Bureaucratie is daarbij de vijand van creativiteit. Ik pleit daarom voor proeftuinen voor duurzame experimenten en regelvrije campussen waar jonge wetenschappers en startende ondernemers onderdak krijgen. Door hen ruimte en noodzakelijke voorzieningen te bieden, zoals een jurist en een e-marketeer, kunnen zij bouwen aan de economie van morgen.

Bekijk ook: