Vertrouwen in Europa

Het vertrouwen in Europa staat onder druk. Juist wie ongelukkig is met de ondoorzichtige besluitvorming over de hoofden van mensen heen, zich zorgen maakt over de arbeidsmarkt of de geldverspilling beu is kan bij D66 terecht. Wij zijn de enige partij die daadwerkelijk oplossingen biedt, vooruit wil en het vertrouwen wil herstellen.

  • Europa heeft met het opengooien van de grenzen ons jarenlang werk en welvaart bezorgd. Toch maken mensen zich zorgen over de arbeidsmarktpositie van Nederlanders nu de grenzen opengaan voor de Roemenen en Bulgaren. Het vrij verkeer van mensen is mij dierbaar, maar we moeten wel oog hebben voor de sociale gevolgen hiervan. Met een versterkte arbeidsinspectie zorgen we voor eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Malafide uitzendbureaus, schijnconstructies en huisjesmelkers pakken we keihard aan. Zo bestrijden we niet de migranten, maar de uitbuiters. Want onze economie heeft migranten die een eerlijke boterham willen verdienen hard nodig. Al is het maar om ons in de zomer van heerlijke aardbeien te voorzien.
  • Het geld op de Europese begroting moet veel beter besteed worden. Daar is meer sturing en controle op effectiviteit voor nodig. Wist u dat dankzij Europese regiofondsen Portugal vier keer zoveel snelwegen heeft als Engeland? Net als bij de landbouwsubsidies, moet het mes in deze regiofondsen. Maar er is meer te bezuinigen. Minder adviesorganen, versoberde arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en politici en een einde aan het verhuiscircus naar Straatsburg. Met D66 sta ik voor een democratisch Europa waarin verantwoording wordt afgelegd over de bestedingen en behaalde resultaten. Naar goed Nederlands recept hoort daar een jaarlijkse ‘gehaktdag’ bij. Zo maken we de EU afrekenbaar.
  • In een zwak Europa staat Nederland alleen voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Ik kies voor een sterk Nederland in een sterk Europa. Die twee gaan hand in hand, net zoals sterke landen ook niet zonder sterke gemeentes kunnen. Voorzitter Barroso en President Van Rompuy zijn de hoofdrolspelers op het Europese toneel, terwijl Merkel en Hollande achter de schermen de show runnen. En wat deze vier besluiten, is moeilijk te volgen en te controleren. U kunt ze bovendien niet wegstemmen. Dat gebrek aan democratie en transparantie moeten we aanpakken. Een betere samenwerking tussen Europese, nationale en lokale volksvertegenwoordigers draagt verder bij aan het vertrouwen.

Bekijk ook: